روزنه نگاه امروز بنیان گزار مهارت های زندگی در ایران


موفقیت راهی است در جهت رسالت فردی که این راه با خودشناسی آغاز می شود و خودشناسی با شناخت باورها و ارزشهای خود آغاز و با کشف استعدادهای درونی و بکارگیری نیروهای عظیم الهی  که در ما به ودیعه گذاشته شده است آشکار می گردد.

باورها و ارزشهایی که با پا گذاشتن در این دنیا در وجودمان توسط پدر و مادر و خانواده ایجاد می شود و در بسیاری از این مواقع باورها نیاز به اصلاح و تجدید نظر دارند و این نقطه شروع برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت می باشد.آخرین کلاس ها و سمینار های ماآخرین محصولات ما Previous Next